Val av färdighetsnivå

Några tankar om färdighetsnivåer och hur man väljer dem!

Här är några tankar om färdighetsnivåer, hur man väljer dem och vem som i slutändan har ansvaret.
Den starkaste grunden för dessa tankar är de kurser som jag organiserar själv, de så kallade fyra timmars kvällarna.

De första två timmarna är elementära nivåer, de sista två timmarna är avancerade nivåer. Du kan komma till kursen från jämna timmar.

I de partnerkurser där jag undervisar tar jag
naturligtvis hänsyn till samarbetspartnerns önskemål och krav!

För nybörjare rekommenderar jag naturligtvis grundnivån, det vill säga de första två timmarna.

Jag rekommenderar också att du deltar i dessa två första klasser 2 – 3 eller till och med 4 gånger för dansen i fråga, innan du deltar i den tredje (eller till och med fjärde) lektionen. Detta för att nybörjaren ska få en
så stark grund som möjligt för allt som kommer upp i de avancerade nivåerna. Detta är också för att även de som deltar i de sista klasserna ska få rätt typ av undervisning för dem.

I undervisningen försöker jag alltid ta hänsyn till alla deltagare. Tyvärr har jag därför ofta stött på en situation där det finns deltagare i de sista klasserna som på grund av sin färdighetsnivå ännu inte hör hemma där. Situationen är minst sagt besvärlig. Å andra sidan letar alla, både de som kommer på första timmarna och de som kommer på sista timmarna, efter upplevelser av framgång, lärande och beaktande. Å andra sidan tar varje deltagare pengar till kassan!

Men i längden fungerar det bara inte så att ”hit med pengarna och ut på kaffe”. Man måste kunna se framåt, både jag som entreprenör och
eleven som dansare!
När allt kommer omkring, vem är ansvarig för förverkligandet av färdighetsnivåer?

Som lärare och entreprenör känner jag ansvar för kursen som helhet, vilket bland annat innebär att alla
elever hittar rätt nivå för kursen i fråga. Ibland rekommenderar jag ganska rakt på sak hur det skulle
vara bra och korrekt att agera. -Bra- i det här fallet, är adresserat till eleven själv och -korrekt- mot de
andra deltagarna!

Om du är osäker på din egen färdighetsnivå och undrar om du kan delta på tredje timmen, eller till och
med bara på avancerad nivå, ring och fråga läraren om råd! Tillsammans kommer vi säkert att hitta en
lämplig lösning!

Med vänlig hälsning danslärarentreprenör
Jarmo ”Jaska” Leppäkari

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.