Ytterjeppo

Nybörjar och fortsättnings nivå!  Kursen börjar klo 18:00

Hej Hallåå!! Kurserna på Ytterjeppo pågår ännu till 17.7. !!  OBS! Sista kursgång hålls på TISDAG 17.7.!

 

Ej förhands anmälning, kom då det passar dig. Du kan komma ensam eller i en grupp. En dans/ kväll.

Kaikki kurssit ovat tarvittaessa kaksikielisiä!     Se plats på karta.    Katso sijainti kartalla!

                Klädsel ändlig varierande temperatur.         Vaatetus lämpötilan mukaan!

Engånkurs pris: en timme 7,00€; två timmar 10,00€; tre timmar 14,00€, fyra timmar 18€

Timmarnas principiell innehåll bygs upp på följande sätt:18-19 grundsteg och grundrörelse 19-20 kvällens första/andra sväng, 20-21 mera svängar, 21-22 kombinationer och mera utmaning.

Jaska förbehåller rätten till ändringar, som skall meddelas så tidigt som mögligt!

Program under arbete, mera på kommandet!  Kolla jämt program för möjliga ändringar.

Ei tapahtumia / Inga händelser

Vastaa